Columbodromul SITGES PARADISE Prahova Romania

Deschidere Oficiala 6 mai 2018 part 1
Deschidere Oficiala 6 mai 2018 part 2
Deschidere Oficiala 6 mai 2018 part 3

COLUMBODROM SITGES PARADISE MEDIA

Columbodrom Sitges Paradise Prahova Romania inteviu dl Bartolome Caldendey Tur 18 dec 2017 part 1.
Columbodrom Sitges Paradise Prahova Romania interviu dl Bartolome Caldendey Tur 18 dec 2017 part 2.